browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Det vidste du ikke om serien

Det vidste du ikke …

  • Serien var oprindeligt planlagt til at være på syv bind istedet for seks. Bind seks skulle have foregået i Amazonas, og bestemte dermed rækkefølgen af de sidste lande, da en flyrute skulle gå hen over junglen. Selvom Amazonas røg i svinget, beholdt jeg den oprindelige rækkefølge.
  • Mange af navnene på bipersonerne stammer fra personer, jeg har mødt på mine egne rejser (jeg har dog aldrig mødt en von Feissenburg!)
  • I lang tid hed Bendt slet ikke Bendt, men derimod Fridtjof. Navnet blev ændret, fordi der også var to andre personer i bind 1 med besværlige F-navne (Fern Rong og von Feissenburg)
  • For selv at holde styr på de forskellige bøger og ikke blande dem sammen, bruger jeg en bestemt måde, til at ‘navngive’ de forskellige kapitler. Hvis du derfor på et tidspunkt støder på, at jeg skriver fx W307, skal det oversættes til: Williams syvende kapitel i bog 3.